MAX-WB650 Datasheet PDF - Samsung

www.Datasheet-PDF.com

MAX-WB650
Samsung

Part Number MAX-WB650
Description (MAX-WB630 / MAX-WB650) Mini Audio Torony
Page 24 Pages


MAX-WB650 datasheet pdf
View PDF for PC
MAX-WB650 pdf
View PDF for Mobile


No Preview Available !

www.DataSheet4U.com
MINI AUDIO TORONY
HÁROMLEMEZES
CD-JÁTSZÓVAL
CD-R/RW LEJÁTSZÁS
MAX-WB630
MAX-WB650
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓNo Preview Available !

www.DataSheet4U.com
Figyelmeztetés
HU
A CD-játszó besorolása
„CLASS 1 LASER PRODUCT”
(1. osztályú lézerberendezés).
A készüléken figyelmeztetõ tábla található, az alábbi felirattal:
FIGYELEM
FESZÜLTSÉG ALATT!
NE NYISSA KI A BURKOLATOT!
FIGYELEM:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne vegye
le a készülék burkolatát. A készülék belsejében nincsen
olyan alkatrész, amelyet házilag lehetne szervizelni.
A készülék javítását bízza szakemberre.
A készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint
használja, így megóvhatja magát a káros lézersugárzástól.
A készüléken figyelmeztetõ tábla található, az alábbi felirattal:
FIGYELEM: A BURKOLAT MEGBONTÁSAKOR LÁTHATAT-
LAN LÉZERSUGÁR LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBÔL. NE
TEGYE KI MAGÁT A VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK!
A villám szimbólum olyan feszültség jelenlétét jelzi a
készülék belsejében, amely áramütést okozhat.
A felkiáltójel szimbólum fontos mûködtetési és
karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmét.
FIGYELMEZTETÉS: A tûz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadéknak, nedvességnek.
A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.
2No Preview Available !

www.DataSheet4U.com
Tartalom
Köszönjük, hogy SAMSUNG terméket
vásárolt.
Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy
a készülék minden tulajdonságát
megfelelôen tudja használni
FIGYELMEZTETÉS ................................................................................................................................................................................ 2
A MINI AUDIO TORONY ÜZEMBE HELYEZÉSE
Az elôlap .................................................................................................................................................................................................. 5
A készülék hátlapja .................................................................................................................................................................................. 6
A távvezérlô.............................................................................................................................................................................................. 7
A kijelzô .................................................................................................................................................................................................... 8
A készülék elhelyezése ............................................................................................................................................................................ 9
Az elemek behelyezése a távvezérlôbe ..................................................................................................................................................10
A készülék csatlakoztatása a hálózatra ..................................................................................................................................................10
A hangsugárzók csatlakoztatása..............................................................................................................................................................11
Külsô berendezés csatlakoztatása ..........................................................................................................................................................12
Digitális kimeneti csatlakozó aljzat ..........................................................................................................................................................13
Az AM(MW)/LW antenna csatlakoztatása ................................................................................................................................................13
Az FM antenna csatlakoztatása ..............................................................................................................................................................14
A funkciók bemutatása, és a kijelzô sötétítése ........................................................................................................................................14
Az óra beállítása ......................................................................................................................................................................................15
CD-JÁTSZÓ
CD lemezek betöltése és cseréje ............................................................................................................................................................ 16
CD lemezek lejátszása ............................................................................................................................................................................ 17
Lemez kiválasztása .................................................................................................................................................................................. 18
Mûsorszám kiválasztása .......................................................................................................................................................................... 18
Egy adott mûsorrészlet keresése ............................................................................................................................................................ 19
A mûsorszámok lejátszása véletlen sorrendben...................................................................................................................................... 19
A mûsorszámok ismételt lejátszása ........................................................................................................................................................ 20
A mûsorszámok lejátszása a beprogramozott sorrendben ...................................................................................................................... 20
A program ellenôrzése vagy módosítása ................................................................................................................................................ 22
RÁDIÓ
Rádióállomások behangolása és tárolása .............................................................................................................................................. 23
A tárolt állomások hallgatása .................................................................................................................................................................. 25
A vétel javítása ........................................................................................................................................................................................ 25
RDS adások vétele .................................................................................................................................................................................. 26
Az RDS üzemmódban megjelenô kijelzések .......................................................................................................................................... 27
Mûsortípus kijelzések (PTY) és mûsortípus szerinti állomás keresés .................................................................................................... 28
MAGNÓ
Magnókazetta hallgatása ........................................................................................................................................................................ 30
Szinkronfelvétel készítése CD lemezrôl .................................................................................................................................................. 31
Felvételkészítés CD lemezrôl kézi vezérléssel ........................................................................................................................................ 32
Rádiómûsor felvétele................................................................................................................................................................................ 33
Kazetta lejátszási üzemmódok ................................................................................................................................................................ 33
Kazettamásolás........................................................................................................................................................................................ 34
Szalagszámláló ........................................................................................................................................................................................ 34
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK
Az idôzítés................................................................................................................................................................................................ 35
Az idôzítés kikapcsolása .......................................................................................................................................................................... 36
Némítás .................................................................................................................................................................................................... 37
Térhatás növelése (Power Surround) ...................................................................................................................................................... 37
Mélyhang.................................................................................................................................................................................................. 37
Hangzásképek kiválasztása .................................................................................................................................................................... 38
Fejhallgató csatlakoztatása ...................................................................................................................................................................... 38
TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN
Biztonsági elôírások ................................................................................................................................................................................ 39
A készülék tisztítása ................................................................................................................................................................................ 41
Tudnivalók a CD lemezek kezelésérôl .................................................................................................................................................... 42
Tudnivalók a kazetták kezelésérôl .......................................................................................................................................................... 42
Hibaelhárítás ............................................................................................................................................................................................ 43
Minôségtanúsítás .................................................................................................................................................................................... 44
Szimbólumok
HU
Nyomja meg
Tolja el
Fontos!
Megjegyzés
3No Preview Available !

www.DataSheet4U.com
Az elôlap
HU
1 31 30
29 28 27
26
2 25
3 24
4 23
5
6 22
7 21
8 20
19
18
9 17
10 16
11 15
1. Lemezfiók
2. Kijelzôablak
3. Demo/Dimmer (Bemutató/Kijelzô sötétítés)
4. Display (Kijelzés megváltoztatása) (RDS)
5. PTY (Mûsortípus szerinti keresés) (RDS)
6. Timer/Clock (Idôzítés/óra)
7. Standby/On (Üzemi kapcsoló)
8. Üzemmód választó gombok
9. Mono/ST (Mono/sztereo üzemmód)
10. Memória gomb
11. 1-es magnó
12. REC/Pause (Felvétel/Pillanat állj)
13. Állj/hangolási üzemmód/keresés gombok
14. CD Synchro (CD szinkronfelvétel)
15. 2-es magnó
16. Program (Programozás)
17. CD Repeat (CD ismételt lejátszás)
4
12 13 14
18. Enter (Beírás)
19. Fejhallgató csatlakozó aljzat
20. Power Surround (Térhatás)
21. Multi Jog (Vezérlôtárcsa)
22. Subwoofer Level (Mélyhang)
23. Dubbing (Másolás)
24. Sound Mode (Hangzásképek kiválasztása)
25. Hangerôszabályzó
26. Reverse Mode (Kazetta lejátszási üzemmódok)
27. Open/Close (Lemezfiók nyitása/zárása)
28. Disc Change (Lemez csere)
29. Lemez kiválasztó gombok
30. Counter Reset (Számláló nullázás)
31. 1 / 2 magnó kiválasztásaMAX-WB650 datasheet pdf
Download PDF
MAX-WB650 pdf
View PDF for Mobile


Related : Start with MAX-WB65 Part Numbers by
MAX-WB650 (MAX-WB630 / MAX-WB650) Mini Audio Torony MAX-WB650
Samsung
MAX-WB650 pdf

Index :   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   

This is a individually operated, non profit site. If this site is good enough to show, please introduce this site to others.
Since 2010   ::   HOME   ::   Privacy Policy + Contact